Regulamin

 1. Promocje, rabaty i bony nie łączą się ze original levitra without prescription sobą wzajemnie.
 2. W takcie jednego zabiegu można skorzystać tylko z jednej promocji.
 3. Wszystkie bony/ vouchery posiadają datę ważności, po jej wygaśnięciu nie zostaną zrealizowane.
 4. Każdy klient otrzymuje imienną levitra sale kartę stałego klienta, na której przyznawane są mu pieczątki.
 5. Za każdy zakupiony zabieg powyżej 100zł przysługuje jedna pieczątka. Pieczątki są viagra uk order wbijane na kartę podczas płatności za usługę.
 6. Pieczątki zebrane na koncie klienta nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie cialis free delivery mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim.
 7. Wartość nagrody.
  • 5 pieczątek – 50 zł
  • 10 pieczątek – 100 zł
  • 15 pieczątek – 150 zł

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klinikę Odchudzania i Odmładzania w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty cialis to buy Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają buy viagra in canada ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.